fbpx
Intuicyjny kreator wizytówek | darmowa dostawa od 799 zł | wysyłka wizytówek klasycznych już w kolejnym dniu roboczym

Polityka Prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych

Podstawowe informacje

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)
W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”)
malieprint agencja kreatywna  (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej malieprint.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.
  1. Administratorem strony oraz Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Edyta Przysiężna Malieprint Agencja Kreatywna  wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod adresem  ul. Grota Roweckiego 10e/9, 45-267 Opole. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy, czat, lub bezpośrednio na adres mailowy zamowienia@malieprint.pl
  2. Zakres przetwarzania danych osobowych klienta obejmuje dane takie jak:
   1. dane podane przez klienta w formularzu zamówienia tj. Imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zamówienia.
   2. dane klienta zawarte w udostępnionych przez klienta plikach oraz podanych w celu realizacji projektów
   3. adres e-mail klienta podany dobrowolnie w celu dostarczania newslettera
   4. innych danych dostarczonych przez klienta niezbędnych do realizacji usług zamówionych przez klienta
   5. serwis gromadzi i wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu mogące być odczytywane przez nasz serwis w celu zapewnienia jak największego komfortu korzystania z serwisu
   6. nie przechowujemy danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego.
   7. administrator danych nie przetwarza świadomie danych osób poniżej 18 roku życia, gdyż wszystkie usługi oferowane na stronie dedykowane są do osób pełnoletnich.
  3.  Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
   1.   zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem serwisu internetowego  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2.   w celu umożliwienia wykonania projektu dla Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   3.  w celu komunikacji z Klientem za pomocą elektronicznego formularza dostępnego w serwisie, oraz w ramach prowadzonego czatu – przetwarzanie danych jest w tym wypadku niezbędne do przedstawienia oferty, pomocy użytkownikowi oraz następuje w oparciu o uzasadniony interes Administratora jakim jest wspomaganie sprzedaży  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   4. wystawienie faktury oraz uwzględnienie faktury w dokumentacji księgowej firmy oraz zapewnienia zgodności z nałożonymi na Administratora obowiązkami prawnymi  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   5.  cele archiwalne oraz statystyczne  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   6. marketing produktów oraz usług oferowanych przez serwis
    ( w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych )  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   7. przetwarzanie danych z powodów technicznych dla zachowania ciągłości działania serwisu oraz
    uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   8. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
    • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
     art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
    • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
    • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   9. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 1 oraz w ust. 3 i ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.
  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
   1. podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie
   2. kancelarie prawne, firmy doradcze, biura rachunkowe z którymi współpracuje administrator
   3. agencje reklamowe oraz firmy introligatorskie oraz poligraficzne współpracujące z serwisem na zasadzie programów partnerskich.
   4. ING Bank Śląski S.A.
   5. Twisto Polska sp. z o.o.
  6. Okres przechowywania oraz przetwarzania danych:
   1. w przypadku danych uzyskanych za zgodą użytkownika okres ich przechowywania oraz przetwarzania trwa do momentu cofnięcia lub ograniczenia zgody na ich przetwarzanie
   2. w przypadku danych niezbędnych do wykonania umowy przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia rozczeń, reklamacji, obowiązków podatkowych
   3. w przypadku pozostałych danych okres przechowywania trwa do momentu istnienia uzasadnionego powodu ich przechowywania, lub do momentu skorzystania z prawa do zaprzestania udostępniania danych osobowych przez użytkownika.
  7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
   1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
   2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
   3. prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
   4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
   5. prawo do przenoszenia danych.
  8. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
  9. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
  10. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
  11. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
  12. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o
  13. Zgoda na przechowywanie, zapisywanie oraz odczytywanie Cookies:
   Podczas pierwszej wizyty w serwisie wyświetlana jest informacja z prośbą o zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na używanie plików cookies, ma możliwość zmiany ustawień ich przechowywania z poziomu swojej przeglądarki.Ich usunięcie czy wyłączenie może powodować trudność w korzystaniu ze strony, w szczególności z kreatora wizytówek.
  14. Przetwarzanie danych osobowych osób trzecich
   Klient umieszczający dane osobowe osób trzecich może to uczynić pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych osób trzecich. Umieszczając takie dane w ramach działalności innej niż osobista lub domowa, klient staje się administratorem tych danych w rozumieniu przepisów RODO
  15. Dane osobowe pozyskane od użytkowników serwisu nie są przekazywane poza sferę Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Kosz

0
image/svg+xml

Brak produktów w koszyku

Continue Shopping

Uwaga! Zmiany w Regulaminie.

Drogi Kliencie! Informujemy, że 4 stycznia 2023 r. zmianie ulega Regulamin naszego sklepu internetowego

Nowa wersja Regulaminu jest już dostępna na stronie https://malieprint.pl/regulamin.

Zmiany Regulaminu wynikają ze zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe i dotyczą procesu reklamacyjnego oraz wprowadzenia możliwości odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Twojego konta w Serwisie

Zmiana Regulaminu w stosunku do Ciebie wchodzi w życie w dniu 4 stycznia 2023 roku i tylko w zakresie, w jakim nie wpływa to negatywnie na Twoje prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze sklepu internetowego 

Miłego dnia

indian hd xvideo onlyindianpornx.com sweetshow.com public sex xnxx.com kompoz2.com indian girl toilet video اكبرموقع سكس ufym.info سكسمجانى sneha sexy video indianhub.me xvidioindian deshiindian indiansexxxtube.mobi indian sexy viedo
desi morga wildindianporn.mobi pornhubindian sex 2g desipornclips.info poornima sex انستقرام سكس xxx-tube-list.com الكس الجامد banglaxnxx freeindianporn.info new india sex com indian xossip desixnxx.mobi sangeetha porn
beena antony indiansexmovies.pro indian girl x videos قصص سكس عربى الارشيف erotikturkporno.com بنت تبوس بنت nude sexy movies pornindianhub.info india sex village فيديوهات جنسيه مثيره best-pornos.com سيكس صعيدي latest telugu sex videos viewdesisex.mobi desi porn sites